L'Associació

La Festa de Gràcia és la nostra raó de ser i la finalitat principal de lʼAssociació. Estem convençuts que preparar-la durant els mesos previs és una forma de fomentar la vida de barri, el treball en equip i la convivència. Per tant, compartir aquests principis és el primer pas.

Segon pas, la part econòmica. El compromís de ser soci actualmente es quantifica amb una quota anual de 60€ l'any (són només 5€/mes!). Tan aviat rebem el pagament, et farem arribar via electrònica el teu nro. de soci.

Aquesta quota es decideix anualment a la Assamblea General de Socis, on tu, com a soci, també hi podràs participar per definir-la als propers anys.

Tercer pas, la part legal. Rebre la quota de soci comporta tenir un registre dels socis. Per això has d'omplir el formulari.

Gràcies ;)